CHUỖI SỰ KIỆN ALPHATEST
MU VIỆT NAM

13:00 09-08-2018


1. ĐUA TOP PCPOINTS


- Điểm PCPoint nhận được khi giết Boss

Phần Thưởng:Top Phần thưởng Thời hạn nhận giải
1 300.000 Gcoin Sau khi kết thúc thời gian Alphatest
2 200.000 Gcoin Sau khi kết thúc thời gian Alphatest
3 100.000 Gcoin Sau khi kết thúc thời gian Alphatest
2. KỸ SƯ TÀI BA

Nội Dung:

- 3 nhân vật sở hữu Full set + 13 , 1 Wing 3 đúng với Class nhanh nhất sẽ nhận giải thưởng.
- Yêu cầu : Chụp ảnh Màn hình sau đó gửi lên Fanpage (Tính theo thời gian chụp ảnh màn hình).


Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 200.000 Gcoin
2 150.000 Gcoin
3 100.000 Gcoin3. VUA PK
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 21:00 ngày 10/08/2018
- Kết thúc lúc : 21:30 ngày 10/08/2018


Nội Dung:

- Các nhân vật tham gia sự kiện sẽ được thả chung vào 1 Map.
- Tham gia bằng cách gặp [NPC]DaoSinhTon.
- Nhân vật sống sót cuối cùng sẽ là nhân vật chiến thắng (Trừ Admin).


Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 200.000 GcoinBQT MU VIỆT NAM